รับบริจาคของใช้ที่จำเป็นให้บ้านยายดี

  เอ็มไทยคลิกดี เปิดรับบริจาคของใช้ที่จำเป็นให้บ้านยายดี โดยวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559 ทีมงานเอ็มไทยจะเดินทางไปซ่อมเเซม ปรับภูมิทัศน์ ให้กับบ้านยายดี หากเพื่อนๆคนไหนสนใจบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับคุณยายสามารถส่งมาได้ที่ แผนก การตลาดเว็บไซต์เอ็มไทย…

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 3/2558 กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดทำหนังสือ ภาษาน่ารู้สู่ AEC

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดทำหนังสือ ภาษาน่ารู้สู่ AEC โดยจะส่งมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน “รักการอ่าน”…