ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตทางการศึกษาของน้องๆดีขึ้น

Home / โครงการทำดี / ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตทางการศึกษาของน้องๆดีขึ้น

โครงการ “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง”

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมคัดเลือกหนังที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆ เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้หนังที่ท่านได้คัดเลือกแล้วจะนำไปฉายให้กับน้องๆ ได้ชม และรายได้จากค่าโฆษณา (Pre-roll) ในการคลิกชมตัวอย่างหนังและโหวตหนังทุกเรื่อง จะนำไปให้กับ “โรงเรียนวัดดอนยอ” จ.นครนายก เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น และห้องพยาบาล ให้น้องๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในวันส่งมอบโครงการ จะนำทีวี LG พร้อมหนังที่ท่านเลือก ไปมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ระยะเวลาของโครงการ : เริ่ม 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

หรือสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี “เงินสวัสดิการนักเรียน ร.ร. วัดดอนยอ” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-0-08792-7

ซึ่งทางโรงเรียนกำลังขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ขาดแคลนทั้งด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้น้องๆขาดโอกาสที่ดีพอ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและซ่อมแซมโรงเรียนให้กับน้องๆ

http://clickdeetumdee.mthai.com/clickforkids

5A1A1531