"คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง"

csr

"คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง"

โครงการ

โครงการ "คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง"

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมคัดเลือกหนังที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆ เพื่อสร้างเสริมจินตนาการให้มีความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้หนังที่ท่านได้คัดเลือกแล้วจะนำไปฉายให้กับน้องๆ ได้ชม และรายได้จากค่าโฆษณา (Pre-roll) ในการคลิกชมหนังทุกเรื่อง จะนำไปให้กับโรงเรียน "วัดดอนยอ" จ.นครนายก เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น และห้องพยาบาล ให้น้องๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในวันส่งมอบโครงการ จะนำทีวี LG พร้อมหนังที่ท่านเลือก ไปมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
ระยะเวลาของโครงการ : เริ่ม 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ขาดแคลนทั้งด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้น้องๆขาดโอกาสที่ดีพอ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและซ่อมแซมโรงเรียนให้กับน้องๆ โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี "เงินสวัสดิการนักเรียน ร.ร. วัดดอนยอ" ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-0-08792-7

ขั้นตอนการคลิกโหวต

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

โรงเรียนใดต้องการความช่วยเหลือ หรือท่านใดต้องการแนะนำโรงเรียนที่จะให้เราไปช่วย สามารถกรอกข้อมูลได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยทีมงานจะคัดเลือก และติดต่อกลับเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนของท่านต่อไป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ csr@mono.co.th

LG mono monoimaxxx

สามารถโหวตครั้งต่อไปได้ในอีก 1 ชม.