เปลี่ยน “ปฏิทินเก่า” ให้เพื่อนเราได้อ่าน

เปลี่ยน “ปฏิทินเก่า” ให้เพื่อนเราได้อ่าน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนร่วมบริจาค “ปฏิทินเก่า” เพื่อเป็นสื่อ “อักษรเบรลล์” สำหรับเพื่อนผู้พิการ ทางสายตา ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563 สามารบริจาคได้ที่ ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า…

มูลนิธิกระจกเงา ชวนชาวไทยร่วมแบ่งปันไออุ่น

มูลนิธิกระจกเงา ชวนชาวไทยร่วมแบ่งปันไออุ่น

มูลนิธิกระจกเงา ชวนชาวไทยร่วมปันไออุ่น ให้เด็กน้อยบนดอยสูง ร่วมส่งต่อเสื้อกันหนาว และผ้าห่มสภาพดีเพื่อนำไปมอบให้เด็ก บนดอยสูง คนไร้บ้านและผู้ป่วยยากไร้ ไปได้ที่ “มูลนิธิกระจกเงา” เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก…

ยื่นมือ ส่งใจ ให้พลังช่วยเหลือ “กลุ่มลูกเหรียง”

ยื่นมือ ส่งใจ ให้พลังช่วยเหลือ “กลุ่มลูกเหรียง”

โครงการช่วยเหลือเด็ก และสตรีที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ที่ลุกลามต่อเนื่องกว่า 15 ปี พวกเขากลุ่มนี้อยู่กับความเจ็บปวด และต้องการการเยียวยาให้อยู่ในสังคมต่อไป เพียงแต่พวกเขาเป็นเสียงที่อยู่ไกล และอยู่ในเขตที่อันตรายทำให้หลายๆ ความช่วยเหลือไม่กล้าจะไปถึง บริษัท ยิ้มแย้มโปรดักชั่น จำกัด และ บริษัทวัน…

มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนร่วมบริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนร่วมบริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเส้นผมสำหรับทำวิกผม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเส้นผมสามารถบริจาคเส้นผมความยาวตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 ช่องทางการบริจาค: ▪️ บริจาคด้วยตัวเองที่จุดประชาสัมพันธ์…

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน  เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “มิได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและองค์กรทางศาสนาใดๆทั้งสิ้น” สิ่งของที่รับบริจาค : จะเป็นตุ๊กตาและของเล่น ที่อยู่จัดส่งพัสดุ เลขที่…

กลุ่มลูกเหรียง

กลุ่มลูกเหรียง

  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือระดมทุน สำหรับเด็ก/เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ โทร 073 247 101     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้ได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ…

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก….เป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก…

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)…

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วัตถุประสงค์ 1. ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในครอบครัว 2. ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกันโรงเรียนรัฐบาล 3. สนับสนุนให้การฝึกอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 4. อบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กและเยาวชน 5. ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกันองค์การการกุศลอื่นๆ…

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

  สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ ให้มีความเป็นอยู่แลอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2517 และภายหลังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2526 เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ วัตถุประสงค์…

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22…

มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก

  มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น…