มูลนิธิ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน (Area Development Programme) และโครงการพิเศษ (Special Project) ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงาน 82 โครงการ ใน 44 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีเด็กในความอุปการะทั้งสิ้น 110,118 คน* ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ) ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม และผู้ที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ในการสำแดงความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต ของเด็กๆ และชุมชนไทย

โครงการหลักของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

โครงการอุปการะเด็ก

โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

โครงการอาหารกลางวันเด็ก

โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี

โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

โครงการอนาคตของหนู

 

ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2022 9200 ถึง 2
โทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5
อีเมล์ info@worldvision.or.th

ข้อมูลจาก เว็บไซต์มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย