มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วัตถุประสงค์
1. ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในครอบครัว
2. ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกันโรงเรียนรัฐบาล
3. สนับสนุนให้การฝึกอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
4. อบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กและเยาวชน
5. ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกันองค์การการกุศลอื่นๆ

คุณสามารถแบ่งปันความรัก ความห่วงใย และมอบอนาคตที่สดใสแก่นกตัวน้อยไร้รังนอนโดย
1.เช็คธนาคาร หรือ แคชเชีนร์เช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขีดคร่อม
2.โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
-ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
หมายเลขบัญชี 129-5-21931-3
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
หมายเลขบัญชี 732-2-8-7770-0
-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
หมายเลขบัญชี 762-0-05459-6
-ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารัชโยธิน
หมายเลขบัญชี 111-2-90356-4
-ธนาคารทหารไทย สาขาสุขาภิบาล3
หมายเลขบัญชี 144-2-12638-7
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
หมายเลขบัญชี 449-1-21756-7
-ธนาคารธนชาต สาขารามคำแหง ซอย24
หมายเลขบัญชี 064-2-02609-8
-บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่า
ธรรมเนียม ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก www.baannokkamin.net