มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า
และผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“มิได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและองค์กรทางศาสนาใดๆทั้งสิ้น”

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

สิ่งของที่รับบริจาค : จะเป็นตุ๊กตาและของเล่น

ที่อยู่จัดส่งพัสดุ
เลขที่ 101-103 ถ.พิมลชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 07 3213 063 หรือ 08 9297 5509 (ประธานมูลนิธิ)

หรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการ
เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ ครอบครัวเด็กกำพร้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 724-0-09632-6
สาขา โคลีเซี่ยมยะลา ชื่อ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า
3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

https://www.facebook.com/amir.foundation

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน