คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2556 : มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 4

Home / บันทึกกิจกรรม / คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2556 : มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 4

โครงการคลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2556 โมโน กรุ๊ป มอบ 1,000,000 บาท ให้มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯ สร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

2556-04-22-(4)---Copy-edit

 

 

          นายพิมล บัวเพชร บรรณาธิการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ผู้แทนบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในเครือโมโน กรุ๊ป มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ นายรุ่งโรจน์ รักวงษ์ กรรมการมูลนิธิ ดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในชื่อ อาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 4โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  โดยก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป เสร็จสิ้นแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ อาคาร โมโน กรุ๊ป 1 รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อาคาร โมโน กรุ๊ป 2 รร.ตชด.รางวัลอินทิราคานที อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อาคาร โมโน กรุ๊ป 3 รร.วัดบางชัน  อ.ขลุง จ.จันทบุรี
สำหรับ อาคาร โมโน กรุ๊ป 4 รร.ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2556 โดยสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและดำเนินงานได้ที่นี่

——————————————————-

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

image001

ที่ตั้ง  เลขที่ 130  ม.10   ต.พลวง   อ.เขาคิชฌกูฏ   จ.จันทบุรี  22000

หมายเลขโทรศัพท์: 0-3930-9185 หมายเลขโทรสาร: 0-3930-9185

ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

              เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม  ตั้งอยู่พื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บริเวณเชิงน้ำตกกระทิง  มีพื้นที่  351 ไร่  2 งาน  57 ตารางวา  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออก  ได้แก่  จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และจันทบุรี  โดยรับนักเรียนชาย-หญิง เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอยู่ประจำกินนอนในโรงเรียน  ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งค่าอาหาร วัสดุการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานต่างๆนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณสมบัติของนักเรียนที่รับเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

         นักเรียนที่รับเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี   เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี    คือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา    ชลบุรี ระยอง   และจันทบุรี     ซึ่งเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  หมายถึง   เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป  จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น   มีพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย   บรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุด

แบ่งเป็น   10  ประเภท   ดังนี้

1.   เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก

2.   เด็กเร่ร่อน   หมายถึง     เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน   ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต   เสี่ยงต่อการประสบอันตราย  และเป็นปัญหาสังคม

3.   เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก

4.   เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า

5.   เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ

6.   เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ ครอบครัวมีรายได้เฉลียไม่เกิน  20,000 บาท/ปี)

7.   เด็กในชนกลุ่ม

8.   เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

9.   เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

10.  เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ภาพบรรยากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

130516