สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน 2554

Home / บันทึกกิจกรรม / สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน 2554

 

โมโน กรุ๊ปได้จัดโครงการโมโน กรุ๊ป ร่วมใจพัฒนา  สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน”  โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย หันมาใส่ใจกับการออกกำลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด  โดยสร้างเป็นลานกีฬาเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียน และชุมชน    ณ   โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โมโนกรุ๊ป มอบลานกีฬา ให้กับ รร.บ้านหนองตาฉาว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โกฟุตบอลอันใหม่..เพื่อน้องๆ

ปรับปรุงทัศนียภาพ โดยรอบ..เพื่อโรงเรียนสวย

ผู้ใหญ่ใจดี ก็มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย..

ทีมงานแจกขนมน้องๆ คงคอนเส็ป”นางงาม” เพราะ ..รักเด็ก555

น้องๆ เป็นปลื้ม..กับกิจกรรมที่พวกเราทำให้

 

……………………………………………….