3BB สนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

Home / บันทึกกิจกรรม / 3BB สนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

3BB CSR @ School
3BB เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยการสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และได้เดินสายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และความสนุกสนานสู่โรงเรียน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และมอบทุนการศึกษา เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าของเด็กไทย

3BB CSR P2 2.mp4_000055079

3BB CSR P2 2.mp4_000053679

3BB CSR P2 2.mp4_000049239

3BB CSR P2 2.mp4_000044040

3BB CSR P2 2.mp4_000041479

3BB CSR P2 2.mp4_000040479

3BB CSR P2 2.mp4_000005800