สร้างอาคารนวมินทรบพิตร โครงการ 70 ล้านคนไทยรัก โรงพยาบาลศิริราช

โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน มอบเงินบริจาค ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยรพ.ศิริราช

Home / บันทึกกิจกรรม / โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน มอบเงินบริจาค ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยรพ.ศิริราช
โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกันร่วมส่งมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาให้กับโรงพยาบาลศิริราช

โครงการดังกล่าว สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง MONO29 และเว็บไซต์ MThai.com ในเครือโมโน กรุ๊ปก็ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

นายอาสา วัฒนญานกุล ผู้จัดการโครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน กล่าวว่า ผู้แทนโครงการฯ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็พพ์ ได้ร่วมส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดจากพี่น้องชาวไทย จำนวน 1,428,658 บาท ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

 

สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารสูง 25 ชั้น ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีพื้นที่ใช้สอย 70,000 ตารางเมตร มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 14 ศูนย์ รองรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยด้อยโอกาส

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า เมื่อแล้วเสร็จ โรงพยาบาลศิริราชจะสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้น 300,000 รายต่อปี และให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 20,000 รายต่อปี โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดชั้นที่ 4 และ 5 เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกในเดือนสิงหาคมนี้ และจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบช่วงกลางปี 2562