มอบอาคารเรียน โมโน กรุ๊ป หลังที่ 9 เพิ่มโอกาสการศึกษาเด็กไทย

Home / บันทึกกิจกรรม / มอบอาคารเรียน โมโน กรุ๊ป หลังที่ 9 เพิ่มโอกาสการศึกษาเด็กไทย

ร่วมส่งมอบอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 9 ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านดงตาหวาน จ.อุบลราชธานี

ซึ่งโมโน กรุ๊ป ได้บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ไปก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนตามโครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2561 โดยพิธีการได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบอาคารและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โมโน กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์การเรียนด้วย

 

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ได้สร้างอาคารโมโน กรุ๊ป มาแล้ว 8 แห่ง ได้แก่

อาคารโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อาคารโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตชด.รางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

อาคารโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวัดบางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อาคารโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

อาคารโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์
อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

อาคารโมโน กรุ๊ป 6 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

อาคารโมโน กรุ๊ป 7 โรงเรียนวัดขุนซ่อง
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

อาคารโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี