น้อมรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Home / บันทึกกิจกรรม / น้อมรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชน และหน่วยงานทุกหมู่เหล่า น้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ดร.พิชนี โพธารามิก ได้เป็นผู้ถวายรายงาน “การดำเนินงานให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวานในช่วงปี 2561 ของมูลนิธิ เช่น การมอบอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 9 และอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในอาคาร อาคารสุขาครูและนักเรียน 10 ห้อง รวมงบประมาณ 3,002,800 บาท และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาติดตั้งบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต และ wifi มูลค่ารวม 217,865 บาท ให้กับทางโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ในโอกาสนี้ทำให้เด็กๆได้เข้าถึงข้อมูลและการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก 3,998,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ซึ่งโมโน กรุ๊ป ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งสร้างอาคารห้องสุขาผู้บังคับบัญชา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ป้าย ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน ป้ายหน้าอาคารเรียน และศาลาไอโอดีน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,800 บาท

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน