สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง

Home / บันทึกกิจกรรม / สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง

โครงการ ” โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง “  อีกหนึ่งโครงการดีๆ กับการดำเนินกิจกรรม  เพื่อสังคมด้วยการ

สนองแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ

พร้อมช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย..โดยกลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป ร่วมกับกรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (หรือที่เรียกว่าฝายกั้นน้ำ) ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัด กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21-23 มี.ค. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ ทางอุทยาน ..ยินดีต้อนรับทีมงานของเรา

ท่ามกลางธรรมชาติ  ที่ร่มรื่น

อย่างนี้ เขาไม่ได้เรียกว่าตัดไม้ทำลายป่านะ

ทีมงานช่วยกัน ทำกระสอบสร้างฝาย

แจกอาวุธ!!  มัดปากกระสอบ

เหนื่อยกาย  แต่ทำแล้วได้คาวมภูมิใจนะ

สามัคคี  คือพลังจริงๆ

สำเร็จแล้วววววววว!!