ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

Home / บันทึกกิจกรรม / ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

 บริษัทโมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด(โมโนกรุ๊ป) จัดกิจกรรม“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา

มหาราชันย์ ” นำโดย คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน และตัวแทนพนัก

งานกว่า40 คน ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวง เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมา

ยุครบ 80 พรรษา  ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคลน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

นับว่าเป็นการคมนาคมวิธีหนึ่ง  ที่สนุกสนานไม่น้อยเลยทีเดียว!

ถ้าทีมงาน มีส่วนสูงตามมาตรฐาน..ปริมาณน้ำ จะอยู่ที่ระดับสะโพกพอดีนะ555

ผู้บริหาร CSR ของเรา …ยิ้มสู่กับทุกสถานการณ์!!

ใบหน้า ของทีมงาน ที่มีจิตอาสา^^