ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13/2555 “กีฬาสีพี่กับน้อง”

Home / บันทึกกิจกรรม / ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13/2555 “กีฬาสีพี่กับน้อง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ทีมงานโมโน กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี พี่กับน้อง เพื่อสร้างความสนุกและเป็นของขวัญแก่เด็กๆผู้ด้อยโอกาส ที่มาจาก 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จำนวน 90 คน ณ โรงยิม ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้อาสาสมัครจากหน้าเว็บเอ็มไทยกว่า 40 คนมาช่วยสร้างสีสันให้น้องๆตลอดทั้งงาน

ภาพบรรยากาศช่วงเช้า ทีมงานโมโน กรุ๊ป เเละ อาสาสมัครจากหน้าเว็บเอ็มไทย ช่วนกันจัดทำอุปกรณ์และเตรียมสถานที่ก่อนเริ่มกิจกรรมกีฬาสี

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

กี้ฬาสีพี่กับน้อง

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

ภาพบรรยากาศ คลิกดีทำดี ครั้งที่ 13 "Thank You Volunteer Party กีฬาสีพี่กับน้อง"

เดี๋ยวมาอัพเดทภาพบรรยากาศเพิ่มเติมให้ดูอีกนะครับ รอสักครู่ครับ