เปิดโลกเรียนรู้เพื่อน้อง

เปิดโลกเรียนรู้เพื่อน้อง

 คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด และพนักงานบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน) เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ในโครงการ  “โมโน เปิดโลกเรียนรู้เพื่อน้อง ตะลุยป่าซาฟารี”  พาน้องผู้ด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถาน สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา…

มอบรอยยิ้มปันความรักให้คุณยาย

มอบรอยยิ้มปันความรักให้คุณยาย

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานและ สื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนผู้บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ  ”…

อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง

อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2551 ที่ผ่านมา บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ป  จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…

สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง

สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง

โครงการ ” โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง “  อีกหนึ่งโครงการดีๆ กับการดำเนินกิจกรรม  เพื่อสังคมด้วยการ สนองแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ พร้อมช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย..โดยกลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป…

ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

 บริษัทโมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด(โมโนกรุ๊ป) จัดกิจกรรม“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา มหาราชันย์ ” นำโดย คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน…