รับบริจาคกระเป๋าในโครงการ “กระเป๋าเพื่อน้อง”

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / รับบริจาคกระเป๋าในโครงการ “กระเป๋าเพื่อน้อง”

บริจาคกระเป๋าเพื่อน้อง มูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญน้องๆและผู้มีจิตศรัทธาทุกคน
ร่วมบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้ เช่น กระเป๋า หรือถุงผ้าจากการประชุม และอื่นๆซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้
กับโครงการ “กระเป๋าเพื่อน้อง” เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่น้องๆ นักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล
ติดต่อบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: 239 สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 943 499 093-307-1550

141126091119

141126091122

ข้อมูลจาก: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่