รับบริจาค

บริจาคอาหารให้สนุขไม่มีเจ้าของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / บริจาคอาหารให้สนุขไม่มีเจ้าของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอาหารให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 157 หมู่ 12 ถ.มหาสารคาม – วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043 777 960 ถึง 1 โทรสาร 043 777 961

เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและสัตว์อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมหาสารคามจึงมีความจำเป็นต้องนำสุนัขที่ไม่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดไปไว้ในด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 122 ตัว โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาอาหารให้กับสุนัขเป็นประจำทุกวัน ประมาณวันละ 30 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นใดสนับสนุน แต่อาศัยการช่วยเหลือจากชมรมคนรักสุนัขเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสุนัข จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหารสุนัขชนิดเม็ด ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 777960-1
หรือทาง E-mail: pvlo_msk@dld.go.th

 

379199_613269632031773_1333055057_n

 

10846461_1466194903673793_3135672506025510459_n