ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน

 

0fullsizerender

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฉายรังสีเป็นจำนวนมาก และ การรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ผู้ป่วยที่ไม่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดขอนแก่น จะต้องหาที่พักในจังหวัดขอนแก่นเพื่อทำการรักษาต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงได้จัดหาที่พักให้แก่ผู้ป่วยและญาติ โดยการจัดตั้ง “เรือนพักญาติผู้ป่วย” แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่ใช้บริการเรือนพักญาติผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยยากจน จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการรับบริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีการร่วมขอรับบริจาค เครื่องอาบน้ำ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มาให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้

 

ติดต่อบริจาค : 085 0075700

 

 

สถานที่จัดส่ง

นพ พัทธ พยัพพานนท์

123 รพ ศรีนครินทร์ ภาควิชารังสีวิทยา แผนกรังสีรักษา

ต ในเมือง อ เมือง ขอนแก่น 40002

 

 

ติดตามได้ที่เพจ : โครงการรับบริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน