รับบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / รับบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่
10857952_800515226734928_2511696018788997895_n
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
มีความต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ จำนวนมาก (ประมาณ 4,092 ชิ้น ต่อเดือน)
จึงขอประกาศข่าวรับบริจาคค่ะส่งสิ่งของบริจาคได้ที่
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
ไม่มีกำหนดปิดรับบริจาคติดต่อสอบถาม
คุณลิปิการ์ ทองเอียด 083-373-0430 หรือ (074) 531 642
คุณเมธาพร (บี) 092-514-2261

ข้อมูลจาก เฟจ: ศูนย์บริจาค Donation Information Center