มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินบริจาค แก่บ้านราชาวดีและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินบริจาค แก่บ้านราชาวดีและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาค จากการแสดงละครประยุกต์ เรื่องซินเดอเรลล่าการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยคณะเยาวชนไทยอเมริกัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 และเงินสมทบทุนบริจาคของมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวนรวม 200,000 บาท ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี) และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงเรียนศรีสังวาลย์) แห่งละ 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนมอบเงิน