แม็คกรุ๊ป จัดประกวด โครงการด้านการออกแบบ “แม็คสมาร์ท ปีที่2”ประจำปี 2559

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / แม็คกรุ๊ป จัดประกวด โครงการด้านการออกแบบ “แม็คสมาร์ท ปีที่2”ประจำปี 2559

ประกวดแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 : แม็คกรุ๊ปเดินหน้าโครงการด้านการออกแบบจัดประกวดโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 วรรัตน์ เลาหธนะกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดย ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า แถลงข่าวการจัด โครงการ แม็คสมาร์ท ปีที่2 เชิญชวนเหล่านิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบผลงานศิลปะและแฟชั่น จากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตยีนส์แม็ค ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

PRESS CONTACT: Marketing & Public Relations
รพิรัตน์ วิบูรณะพันธุ์ (แก้ว) 02-117-9999 Ext. 3219 / 083-304-1881
ทสพร เต็กอวยพร (เมย์) 02-117-9999 Ext. 3214 / 087-718-5718