โรงเรียนพุทไธสง รับบริจาค Smart Phone – Tablet ให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / โรงเรียนพุทไธสง รับบริจาค Smart Phone – Tablet ให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์

โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดรับบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถใช้งานได้ เช่น Smart Phone , Tablet ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

สามารถประสานงานในการบริจาคได้ที่ โรงเรียนพุทไธสง 044689014-5 หรือ www.ptss.ac.th