ขอรับบริจาคเสื้อผ้าสู้ไฟป่า

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / ขอรับบริจาคเสื้อผ้าสู้ไฟป่า

ขอรับบริจาคเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใส่ลุยดับไฟป่า

และใช้ห่มสัตว์บาดเจ็บที่หนีไฟป่า

จัดส่งได้ที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว

เลขที่ 530 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

โทร 081-992 6031