ชวนบริจาคของเล่น-หนังสือนิทาน ให้แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพศ.สกลนคร

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / ชวนบริจาคของเล่น-หนังสือนิทาน ให้แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพศ.สกลนคร

ขอเชิญร่วมบริจาคของเล่น – หนังสือนิทานสำหรับเด็ก

ให้แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่น ระหว่างรอตรวจ 

จัดส่งได้ที่ 

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ตึกวิเคราะห์วิจัยชั้น 2
เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000