ก้าวสู่ปีที่ 4 MONO29 ส่งตู้หนังสือ 29 ตู้ ถึงบ้านเด็กๆ เพื่อสนับสนุนการอ่านอย่างเต็มที่

Home / โครงการทำดี / ก้าวสู่ปีที่ 4 MONO29 ส่งตู้หนังสือ 29 ตู้ ถึงบ้านเด็กๆ เพื่อสนับสนุนการอ่านอย่างเต็มที่

ก้าวสู่ปีที่ 4 MONO29 ส่งตู้หนังสือ 29 ตู้ ถึงบ้านเด็กๆ  

เพื่อสนับสนุนการอ่านอย่างเต็มที่

 

สมกับเป็นช่องฟรีทีวีที่ส่งตรงความบันเทิงทุกบ้าน สำหรับ MONO29 ในเครือโมโน กรุ๊ป  โดยถือโอกาสในการก้าวสู่ปีที่ 4 จัดโครงการมอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือดี มีคุณภาพทั้งสาระและบันเทิงรวม 29 ตู้ มูลค่า 174,000 บาท ในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก มอบส่งตรงถึงบ้านเด็กๆ 29 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด เพื่อให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการอ่านในชุมชน และสนับสนุนการอ่านให้กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่

ทั้งนี้ จะมีพิธีส่งมอบตู้หนังสือในบ้านเด็กให้กับเด็กๆที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 29 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ซึ่งในพิธียังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 และ คุณอัศศิริ ธรรมโชติ เจ้าของรางวัลซีไรท์ 2524 ร่วมปาฐกถาในหัวข้อหนังสือกับการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง และการอ่าน-การเขียน ให้กับเด็กๆและครู-อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กรวมกว่า 150 คนอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดหรือร่วมสนับสนุนโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้ที่  http://www.ffc.or.th/home/info/book_case.php ติดตามภาพบรรยากาศพิธีได้ที่ http://clickdeetumdee.mthai.com