โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

Home / โครงการทำดี / โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

 

CP ALL ร่วมกับ MONO29 จัด “โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์”

CP ALL ร่วมกับ MONO29 จัดโครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ เปิดรับเยาวชนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วม WORKSHOP เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน Infographics Slides ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 72,000 บาท รายละเอียดเพิ่มแติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คิดก่อนแช็ตชัวร์ก่อนแชร์