Seeme คลิปเอทีฟ 2018 เปย์แนวคิดเป็นแนวคลิป

Home / โครงการทำดี / Seeme คลิปเอทีฟ 2018 เปย์แนวคิดเป็นแนวคลิป

Seeme คลิปเอทีฟ 2018
เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้

เว็บไซต์ Seeme.me ชวนน้องๆ นักเรียน-นักศึกษา ส่งผลงานสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ร่วมประกวด ผลงานสื่อสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ที่ต้องการช่วยเหลือ ใน Concept เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • ช่วยเหลือมูลนิธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับทำสื่อ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
  • เปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือสังคม กติกาการประกวด
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
  • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ
  • คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไฟล์ MP4 ความละเอียดขั้นต่ำ HD
  • ลงท้ายด้วย โลโก้ Sponsor (ดาวน์โหลด) ตามด้วยชื่อผู้จัดทำ
  • อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ แล้วส่ง Link มาที่อีเมล csr@mono.co.th
  • เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะตามลำดับ ดูจากจำนวนยอด View จากผู้เข้าชมผลงาน

เงินรางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท และมูลนิธิ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท และมูลนิธิ 25,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และมูลนิธิ 15,000 บาท
รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และมูลนิธิ 10,000 บาท
(มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิ จำนวนเท่ากับเงินรางวัลของแต่ละทีม)

กำหนดส่งผลงาน
1) เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 61
2) ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ Seeme.me/ch/csrmono วันที่ 4 มิ.ย. 61
3) นำผลงานผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme (เริ่มวัดผล) วันที่ 5 มิ.ย. – 30 ก.ค. 61
4) ประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ วันที่ 1 ส.ค. 61
5) พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 ส.ค. 61

สอบถามเพิ่มเติม
ทางอีเมล์ csr@mono.co.th หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/monogroup
กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 1 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน 2 ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง 3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน 4.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์ 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ Seeme.me ทั้งสิ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทางทุกชนิด 6. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 7.ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้ 8.กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้