MONO GROUP เดินสายมอบหน้าแป้นบาสฯ ส่งท้ายปี 2561

Home / โครงการทำดี / MONO GROUP เดินสายมอบหน้าแป้นบาสฯ ส่งท้ายปี 2561

โมโน กรุ๊ป ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านการสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล เดินสายส่งมอบหน้าแป้นบาสฯ ให้ 7 โรงเรียน ใน จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ตามโครงการ มอบหน้าแป้นบาสเกตบอล 1,000 แป้น ทั่วประเทศ โดยได้ส่งมอบหน้าแป้นบาสเกตบอล ให้กับโรงเรียนต่างๆ 7 แห่ง ใน 2 จังหวัด เริ่มที่จังหวัดนครราชสีมา มี 4 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว

โรงเรียนสูงเนิน ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน

และอีก 3 โรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ต.-อ.ประโคนชัย

โรงเรียนนางรอง ต.-อ.นางรอง

โดยได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนรับมอบอย่างอบอุ่น ในปี 2562 โมโน กรุ๊ป ตั้งเป้าส่งมอบหน้าแป้นบาสเกตบอลอีก 500 แป้น 250 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกระตุ้นความสนใจและพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล

โรงเรียน หรือพื้นที่ใดที่สนใจ สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน / พื้นที่ : ที่อยู่ ระดับการสอน จำนวนนักเรียน-ครู / จำนวนผู้เล่น
2. ข้อมูลด้านความสนใจกีฬาบาสเกตบอล เช่น มีชมรมบาสของโรงเรียน มีนักกีฬาบาสเกตบอล มีเด็กๆสนใจเล่นบาสทุกวันช่วงพัก-หลังเลิกเรียน
3. ข้อมูลของผู้ประสานงาน-ผู้ส่งโครงการ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวก
4. รูปถ่ายสนามบาส แป้นบาส ฯลฯ

มาได้ที่ csr@mono.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2502 0700 ต่อ 7881