โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน  “รักแม่…ชวนแม่สร้างตึก”

โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน “รักแม่…ชวนแม่สร้างตึก”

โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน เชิญร่วมสนุกถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ในวันแม่นี้ กับกิจกรรม “รักแม่…ชวนแม่สร้างตึก” ทุกๆ ภาพที่อัพโหลดผ่าน แอพพลิเคชั่น 70MillionThailand มีมูลค่า 1 บาท ได้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84…

คุณ ซัง โด ลี มอบเงิน 1 ล้านบาท  แก่มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก  เพื่อเด็กและคนชรา

คุณ ซัง โด ลี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา

คุณซังโดลี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โมโน เทคโนโลยี  จำกัด  (มหาชน)   มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้กับ  “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก  เพื่อเด็กและคนชรา”   โดยมี…

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

  สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ ให้มีความเป็นอยู่แลอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2517 และภายหลังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2526 เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ วัตถุประสงค์…