โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน มอบเงินบริจาค ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยรพ.ศิริราช

โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน มอบเงินบริจาค ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยรพ.ศิริราช

โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกันร่วมส่งมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาให้กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการดังกล่าว สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง MONO29 และเว็บไซต์ MThai.com ในเครือโมโน กรุ๊ปก็ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย นายอาสา…