โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

โครงการดี ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่รักหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ. 63 ให้พี่น้องปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้นำสัตว์เลี้ยงมาทำหมันได้ฟรี อย่าลืมให้น้องงดอาหารก่อนวันทำหมันอย่าง น้อย 8 –…