อาสากับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอด

Home / Uncategorized / อาสากับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอด

มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (เดือน พ.ย.55)
– นำคอมพิวเตอร์ไปมอบ พร้อมสอนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น