คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 12 : “ตามรอยพ่อ”

Home / Uncategorized / คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 12 : “ตามรอยพ่อ”

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 12 : “ตามรอยพ่อ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555


                จังหวัดลพบุรี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีลำธารลำห้วยลึกแคบตามภูเขา พอถึงฤดูฝนน้ำป่าไหลลากลงสู่พื้นที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พืชผลการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก และยังทำให้ป่าไม้ไม่ได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้ป่าไม้แห้งแล้งส่งผลให้เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยๆ จึงสมควรสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำให้ได้ปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งหลังจากสิ้นฤดูฝน ให้ยังความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ ให้ชาวบ้านได้ใช้บริโภคในช่วงเวลาหน้าแล้ง และช่วยชะลอความแรงของกระแสน้ำป่าไม่ให้ไหลท่วมพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และตัวอย่างการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น