โมโน ปลูกป่าชายเลน

Home / Uncategorized / โมโน ปลูกป่าชายเลน

เชิญชวนจิตอาสาผู้มีใจรักธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับโมโนกรุ๊ป


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม โมโนกรุ๊ป โทร. 02-502-0700 ต่อ 7881